Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng kịch bản test cho các dự án ứng dụng trong ngành chứng khoán.
 • Nghiên cứu, phân tích các yêu cầu nghiệp vụ để hiểu về mục tiêu của dự án.
 • Xây dựng các kịch bản kiểm thử và tạo test cases cho các business logic process.
 • Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc test.
 • Thực hiện test các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu, ghi nhận, quản lý lỗi của phần mềm trên hệ thống quản lý lỗi.
 • Nhận phản hồi khách hàng và phân loại (liên quan design hay chức năng, nằm trong requirement hay ngoài requirement)
 • Trao đổi công việc cụ thể khi tham gia PV.

Job Requirement

 • Có từ 06 tháng - 1 năm kinh nghiệm test web/app/api.
 • Có kinh nghiệm tạo tài liệu test case, test design.
 • Ứng viên có nghiệp vụ chứng khoán là một lợi thế.
 • Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm cũng như các giai đoạn kiểm thử (Unit test, Integration test, functional test, System test….).
 • Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.
 • Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của TVSI. Tải mẫu Thông tin ứng viên TẠI ĐÂY
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" để tham gia cơ hội việc làm tại TVSI.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của TVSI.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 3
 • Posted: 26/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Number of positions: 20
 • Posted: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.