Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các công việc kế toán của Công ty Quản lý Quỹ:

 • Lập chứng từ thanh toán của công ty đảm bảo chứng từ hợp lý, hợp lệ, đầy đủ;
 • Kiểm tra, định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ, kịp thời. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết;
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ, nội bộ và các báo cáo giải trình chi tiết đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời;
 • Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc chính xác, đầy đủ, kịp thời. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp;
 • Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn.

2. Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến Quỹ đầu tư chứng khoán, danh mục ủy thác đầu tư chứng khoán.
3. Thực hiện các công việc khác được giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kế toán, thuế;
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực chứng khoán/quản lý quỹ;
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc ;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán;
 • Có tinh thần chủ động, cầu tiến và có kỹ năng làm việc theo nhóm tốt;
 • Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, biết sắp xếp công việc hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và làm việc dưới áp lực.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của TVSI. Tải mẫu Thông tin ứng viên TẠI ĐÂY
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" để tham gia cơ hội việc làm tại TVSI.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của TVSI.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.