Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • - Thẩm định hồ sơ pháp lý, tài chính, phương án kinh doanh của các doanh nghiệp, các dự án như bất động sản, nhà máy sản xuất, khai khoáng, ……
 • - Thẩm định giá trị tài sản bảo đảm của các khoản tài trợ vốn có bảo đảm
 • - Theo dõi, giám sát dòng tiền, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư. Từ đó, đề xuất phương án quản trị dự án hiệu quả.
 • - Xử lý báo cáo định kỳ của khách hàng
 • - Thu thập thông tin, lập báo cáo gửi Ban lãnh đạo

Job Requirement

- Có kinh nghiệm về thẩm định, cho vay, quản lý dòng tiền về mảng cho vay dự án (ưu tiên các dự án lớn, dự án bất động sản) tại các NHTM hoặc đã từng làm hồ sơ tài trợ dự án tại các doanh nghiệp có triển khai các dự án

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên các ứng viên kinh nghiệm về Ngân hàng - Tài Chính.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của TVSI. Tải mẫu Thông tin ứng viên TẠI ĐÂY
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" để tham gia cơ hội việc làm tại TVSI.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của TVSI.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 26/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 2
 • Posted: 26/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 3
 • Posted: 26/07/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Number of positions: 20
 • Posted: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.